Termeni si conditii – Vogue Yachting

Termeni si conditii

Termenii si conditiile de mai jos se refera la inscrierile in cadrul site-ului si participarea la serviciile oferite de  vogueyachting.com.

Pentru a avea toate informatiile legate de conditiile inscrierii si participarii, va rugam sa cititi cu atentie cele de mai jos.

In cazul în care aveti intrebari sau nelamuriri, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon: +40 (744) 563 013

Articole

Articolul 1

Actualul contract de charter (închiriere) prevede închirierea navei…………………., din data de …………….. pana in data de …………….., pentru servicii de cazare, contra sumei de …………….. EUR(KUNA).

Articolul 2

Părțile convin de comun acord asupra perioadei de charter (închiriere) a navei.

Articolul 3

Prețurile, reducerile de preț, extra-urile și prețurile pentru serviciile suplimentare valabile pentru contractele de charter care urmează să fie contractate de Utilizator, sunt cele menționate în Lista de prețuri valabilă (Anexa 2) în sezonul efectiv de rezervare și fac parte integrantă din prezentul Contract de charter.

Articolul 4

Utilizatorul va plăti către Vogue Yachting prețul contractat. Plata prețului contractat se va efectua în felul următor:

 • 30% ca avans, care se plătește în termen de 8 (opt) zile de la data aprobării confirmării rezervării de către Vogue Yachting. Vogue Yachting va emite factura pentru plata în avans;
 • 70% ca sold final, cu cel puțin 4 (patru) săptămâni înainte de data începerii charterului; dacă este plătit ca avans, Vogue Yachting va emite factură pentru plata în avans;
 • Plata cu întârziere a restului de 70%, se penalizează cu 0,5%/zi din suma datorata. Factura și calculul vor fi emise după data încasării diferenței de 70% din valoarea charter. Acesta trebuie încasat până la data charterului.

Articolul 5

Utilizatorul va plăti sumele datorate (prețul contractat) în următorul cont până la o nouă notificare scrisă:

Nume beneficiar: VOGUE YACHTING d.o.o.

Adresă: Rovijnska 4, 21000 SPLIT, CROATIA, VAT NO. HR07406499080

 1. Pentru plăti in EURO:

Banca:                     BANCA TRANSILVANIA

IBAN:                        RO74BTRLEURCRT0427283201

SWIFT:                     BTRLRO22

Adresa băncii:     Ag. B-dul. Muncii, Cluj Napoca, str. Bd.Muncii nr.12, 400620, Cluj-Napoca, Romania

 1. Pentru plăti in KUNA:

Banca:                     ZAGREBACKA BANKA D.D.

IBAN:                        HR4623600001102509496

SWIFT:                     ZABAHR2X

Adresa băncii:     Trg bana Josipa Jelacica 10, 10000 Zagreb, Croatia

Articolul 6

În cazul în care Utilizatorul nu execută plata pentru charter în condițiile menționate mai sus, Vogue Yachting va informa Utilizatorul în scris in acest sens. În cazul în care Utilizatorul nu execută plata în 3 zile lucrătoare de la data primirii informațiilor menționate mai sus, Vogue Yachting va avea dreptul de a anula charterul și va transmite utilizatorului o notificare imediată de anulare.

Dacă are loc o astfel de anulare, se vor aplica următoarele taxe:

 • anulare cu până la 1 lună înainte de începerea serviciului de cazare – percepe 30% din prețul serviciului de cazare;
 • anulare cu o lună înainte de începerea serviciului de cazare – percepe 100% din prețul serviciului de cazare.

Oricum, schimbarea clientului nu trebuie considerată anulare. Mai mult, ambele părți sunt de acord că, în cazul în care apare un astfel de caz, vor încerca să găsească o soluție acceptabilă pentru ambele părți, acceptând în general termenii enunțați în Condițiile generale ale Charterului (Anexa 1).

Articolul 7

Vogue Yachting va emite și va furniza, la cererea clientului, o factură către client cu prețul de charter contractat, având in vedere eventuale reduceri acordate.

Articolul 8

Vogue Yachting este obligat să informeze utilizatorul cu privire lista de echipamente a navei închiriate. Vogue Yachting garantează că toate navele sale sunt în stare de navigație și sunt capabile să navigheze pe teritoriul înregistrat, starea corespunzătoare a navei și a echipamentului de la bordul navei și declară că navele respectă toate reglementările și legile locale legate de serviciile de cazare peste noapte. Vogue Yachting declară că toate navele sale sunt pe deplin asigurate împotriva daunelor cauzate de terți și în caz de accident in suma egala cu valoarea navei.

Vogue Yachting are dreptul, dacă devine necesar, de a schimba nava contractată cu o navă de calitate și dimensiune similară sau mai bună.

Articolul 9

Ambele părți convin să rezolve pe cale amiabilă orice dispută, controversă sau revendicare care decurge sau se referă la prezentul contract de charter. În cazul în care părțile nu vor ajunge la înțelegere, reclamantul poate introduce acțiunea împotriva pârâtului numai în fața instanței competente de la sediul părții pârâte.

Articolul 10

Prezentul contract de charter intră în vigoare atunci când este încheiat de părți și rămâne în vigoare până la o nouă notificare scrisă. Prezentul contract de charter poate fi reziliat de oricare dintre părți cu un preaviz de trei luni, care va fi exprimat în formă scrisă. Alternarea și amendamentele la acest contract de charter sunt considerate valabile numai atunci când sunt prezentate în formă scrisă și semnate de părți.

Articolul  11

Acest contract de charter este format din 11 Articole, este pregătit în limba romana în două exemplare originale, ambele originale având aceeași valoare. Subsemnatul declară că are competența de a semna prezentul Contract de charter.

Anexe 

Anexa nr. 1: CONDIȚII GENERALE DE CAZARE A NAVEI

1.     DISPOZIȚII INTRODUCTORII

VOGUE YACHTING d.o.o. (în text suplimentar: Vogue Yachting) în baza Condițiilor Generale, precum și a Contractului de închiriere pentru servicii de cazare, oferă utilizatorului un serviciu de cazare pe mai multe zile la bordul navelor adaptate pentru transportul persoanelor într-o călătorie de croazieră și garantează conformitatea tehnică și stare bună a tuturor navelor sale. Persoana care a confirmat rezervarea pentru una sau mai multe nave, sau a achitat avansul (în text suplimentar: Utilizator de servicii) stabilește o relație juridică cu Vogue Yachting d.o.o. și confirmă acceptarea acestor Condiții Generale. Tot ceea ce este menționat în aceste Condiții Generale este obligatoriu din punct de vedere juridic atât pentru Vogue Yachting, cât și pentru Utilizatorul Serviciului. Toate eventualele litigii dintre Utilizatorul Serviciului și Vogue Yachting urmează să fie soluționate pe baza acestor Condiții.

2.     PREȚUL SERVICIULUI DE CAZARE

Prețurile serviciului de cazare sunt exprimate în euro (EUR), în lista de prețuri Vogue Yachting actuală. Lista de prețuri Vogue Yachting poate fi modificată fără notificare prealabilă. Prețurile declarate includ: cazare pe nave impecabile și curate din punct de vedere tehnic, cu rezervoare pline de combustibil, utilizarea tuturor echipamentelor navei, asigurare obligatorie și cuprinzătoare (Casco), asigurare pentru accidente pentru echipaj, dană pentru portul de agrement, licență de navigare în Croația, permis de concesiune a navei.

Prețul nu include taxele portuare și alte taxe percepute în alte porturi, precum și cheltuielile cu combustibilul și costurile altor necesități, parcare și asigurare de sănătate a echipajului.

TAXA DE CHARTER INCLUDE:

 • Dinghy
 • instrumente de bucătărie
 • lenjerie de pat
 • taxe de acostare pentru prima și ultima noapte.

TAXA DE CHARTER NU INCLUDE:

 • costul călătoriei
 • parcare în marina
 • transfer aeroport-marina
 • alimente
 • skipper, dacă lipsește permisul valabil
 • consumul de combustibil al navei
 • taxe de marina și balize
 • taxe locale croate
 • taxe de intrare la Parcul Național

3.     TERMENI DE PLATĂ

Utilizatorii serviciului de cazare, inclusiv echipamentul general al navei, pot folosi navele numai după ce au efectuat plata conform condițiilor de plată. (30% din preț trebuie să fie

plătit la rezervarea navei ca avans pentru care Vogue Yachting va emite factură pentru plata în avans, iar restul cu cel puțin 4 săptămâni înainte de începerea serviciului de cazare.)

Efectuarea cu întârziere a plăților atrage o penalizare de 0,5%/zi din suma datorată. Calculul acestei valori se va face după încasarea  sumei restante. Ulterior, clientului i se va emite o factura care va trebui plătită înainte de începerea serviciului de cazare.

Rezervările făcute în perioada de 4 săptămâni înainte de începerea serviciului de cazare trebuie plătite integral. Prin efectuarea plății în avans, Utilizatorul Serviciului confirmă că este pe deplin informat cu privire la toate caracteristicile și termenii în care este furnizat serviciul de cazare pe o anumită navă. Prin efectuarea plății în avans, tot ceea ce este menționat în aceste Condiții devine legal obligatoriu atât pentru Utilizatorul Serviciului, cât și pentru Vogue Yachting.

4.     CONDIȚII DE ANULARE

În cazul în care Utilizatorul Serviciului, indiferent de motiv, dorește să anuleze serviciile de cazare la bordul unei nave, acesta trebuie să-și depună cererea în formă scrisă (prin e-mail, fax sau prin poștă obișnuită). Data la care a fost primită notificarea scrisă de anulare de către Vogue Yachting, reprezintă baza de calcul a taxelor de anulare în următorul mod:

 • anulare cu până la 1 lună înainte de începerea serviciului de cazare – percepe 30% din prețul serviciului de cazare;
 • anulare cu o lună înainte de începerea serviciului de cazare – percepe 100% din prețul serviciului de cazare.

Utilizatorul serviciului care a anulat serviciul de cazare poate, după consultarea prealabilă cu Vogue Yachting, să găsească o altă persoană care își va asuma drepturile și obligațiile. Dacă nu găsește un înlocuitor, taxa de anulare va fi percepută așa cum este menționat mai sus. În cazul în care serviciul de cazare este anulat din motive obiective (decesul unui membru apropiat al familiei, un accident cu vătămare gravă, o afecțiune acută bruscă care necesită îngrijiri medicale imediate, exercițiu militar), suma plătită nu va fi restituită. În schimb, după consultarea prealabila cu Vogue Yachting, Utilizatorului serviciului i se permite să utilizeze suma plătită pentru o altă perioadă de timp a anului curent sau a anului următor. Este obligația Utilizatorului Serviciului sa furnizeze in cel mai scurt timp, un document (dovada) autentic. În caz de forță majoră (război, tulburări, greve, acte teroriste, probleme sanitare, dezastre naturale), Vogue Yachting nu va fi răspunzătoare pentru eventualele modificări și neefectuarea totală sau parțială a serviciilor închiriate. În orice caz, se recomandă achiziționarea unei asigurări de anulare a călătoriei, care ar acoperi anularea serviciului de cazare.

5.     CHECK IN

Vogue Yachting va preda numai nave complet echipate și impecabile din punct de vedere tehnic, cu rezervoare pline de combustibil și se așteaptă ca navele să fie returnate în aceeași stare.

Predarea navei are loc sâmbăta de la 17:00 la 18:00 (de la 17:00 la 18:00).

În cazul în care Utilizatorul Serviciului nu reușește să preia nava în termen de 48 de ore de la ora predeterminată de predare, fără nicio notificare prealabilă, Vogue Yachting are dreptul să rezilieze unilateral contractul de furnizare a serviciilor de cazare, iar Utilizatorul Serviciului nu va fi îndreptățit la nicio despăgubire.

Dacă, indiferent de motiv, Vogue Yachting nu este în măsură să pună la dispoziție nava rezervată la locul și ora stabilite, poate furniza o altă navă, având cel puțin aceleași caracteristici. Dacă Vogue Yachting nu poate oferi o navă alternativă în 24 de ore, Utilizatorul de servicii are dreptul de a anula utilizarea navei și de a primi rambursarea serviciului plătit. În cazul în care Utilizatorul serviciului ar alege să aștepte înlocuirea navei dincolo de termenul convenit pentru predarea navei (24 de ore), el va avea dreptul să pretindă o sumă echivalentă cu valoarea serviciului de cazare pentru numărul de zile pe care nu a avut vasul la dispoziție. Vogue Yachting nu va fi tras la răspundere pentru suma care depășește prețul serviciului de cazare aranjat, precum și pentru pretenția de despăgubire a oricărui alt Utilizator al Serviciului.

La preluarea navei, Utilizatorul Serviciului este obligat să examineze și să verifice cu atenție starea generală a navei și a echipamentelor acesteia conform listei de inventar (Anexa 3) și să identifice imediat deficiențele; în caz contrar se va considera că nu există obiecții la aceasta. Posibilele deficiențe ascunse ale navei și/sau ale echipamentului acestuia, care nu ar fi putut fi cunoscute de Vogue Yachting în momentul predării navei, precum și deficiențele eventual apărute după predare, nu dau dreptul Utilizatorului Serviciului să pretindă orice reducere a prețului de cazare. În cazul în care echipamentul și inventarul navei nu se potrivesc cu lista de inventar (Anexa 3) furnizată Utilizatorului Serviciului, acesta nu va avea dreptul să pretindă nicio reducere a prețului de cazare – cu condiția ca siguranța navigației să nu fie afectată. Utilizatorul serviciului nu are dreptul să refuze înregistrarea, să suspende navigația și să solicite rambursare financiară în cazul oricăror defecte, abateri ale instrumentelor și probleme similare cu echipamentele și inventarul, cu condiția ca navigarea corectă să fie posibilă prin metode clasice și siguranța navei și a echipajului să fie garantată  o navă bună. Fiecare reclamație bazată pe compararea navei și a inventarului acesteia cu navele altor companii de navlosire sau cu standardele altor țări este nefondată. În cazul în care Vogue Yachting constată că utilizatorul serviciului/managerul navei nu are abilitățile de navigație necesare pentru operarea unei nave, Vogue Yachting își rezervă dreptul de a interzice ieșirea cu nava. În acest caz, Vogue Yachting va numi un skipper oficial care să se alăture echipajului și să taxeze acest serviciu conform listei de prețuri actuale. Dacă clientul îl refuză pe skipperul desemnat, Vogue Yachting are

dreptul de a interzice ieșirea cu nava, de a rezilia contractul și de a păstra integral

suma plătită pentru serviciul de cazare. Clientul nu are dreptul la pretenții de rambursare. Nava urmează a fi predată Utilizatorului Serviciului cu toate documentele valabile (licență, formular de cerere, concesiune…) precum și alte fișiere din dosarul navei (lista căpitanilor de port, benzinării etc.). Utilizatorul serviciului este obligat să aibă grijă în mod deosebit de toate documentele încredințate și să le returneze Vogue Yachting în timpul procedurii de check-out. Dacă Vogue Yachting este amendat de o inspecție autorizată sau de alte autorități din Republica Croația pentru că nu deține documentația necesară completă la bordul unei nave, Vogue Yachting responsabilizează clientul prin recurs, iar amenda urmează să fie plătită din depozitul clientului.

6.     CHECK OUT

Utilizatorul serviciului este obligat să returneze nava la ora stabilită, cel târziu la ora 9 AM în ultima zi de prestare a serviciilor de cazare, în portul de destinație definit prin contract. Nava trebuie să fie îngrijită și curată, cu rezervorul de combustibil plin, gata de pornire, adică în aceeași stare în care se afla înainte de îmbarcare. Clientul este obligat să scoată gunoiul de pe vas și sa il lase în zona de gunoi desemnată din portul de agrement. Dacă, din orice motiv, navigarea în continuare nu este posibilă sau depășirea timpului de întoarcere convenit este inevitabilă, clientul trebuie să contacteze managerul bazei pentru instrucțiuni suplimentare. Dacă Utilizatorul serviciului depășește timpul de returnare convenit din cauza problemelor condițiile meteorologice, Utilizatorul serviciului va suporta toate costurile și cheltuielile relevante suportate de Vogue Yachting. Prin urmare, se recomandă să planificați cu atenție traseul și este necesară returnarea navei la marina în orele de seară ale zilei înainte de predarea navei. În cazul în care timpul de returnare convenit ar fi depășit, Utilizatorul serviciului este obligat să plătească tarif dublu de cazare zilnică pentru fiecare zi de întoarcere întârziată, cu o posibilă obligație de a compensa în continuare pierderile și cheltuielile apărute pentru Vogue Yachting. Utilizatorul serviciului suportă toate costurile care decurg din depășirea orei de check-out. Sunt posibile excepții de la această regulă, dar necesită acordul expres al Vogue Yachting și al Utilizatorului serviciului. În cazul în care nava ar trebui să fie returnată într-un port care nu este convenit ca port de destinație, Utilizatorul Serviciului este obligat să plătească toate costurile aferente transferului navei în portul de destinație amenajat, penalizare prevăzută pentru întârziere, dacă este cazul, precum și ca despăgubire pentru orice daune neacoperite de polița de asigurare care au avut loc în timpul transferului. Dacă, indiferent de motiv, Utilizatorul de servicii părăsește nava înainte de a efectua procedura de check-out cu un angajat Vogue Yachting, acesta își asumă responsabilitatea pentru toate plângerile și daunele constatate apărute în timpul utilizării serviciilor, așa cum sunt identificate de Vogue Yachting. La momentul debarcării se va efectua o verificare a stării generale a navei și a echipamentului, iar un reprezentant Vogue Yachting va compara inventarul găsit și echipamentul cu lista de inventar (Anexa 3, Anexa 4). Utilizatorul serviciului este obligat să raporteze toate defecțiunile și daunele posibile reprezentantului Vogue Yachting. Dacă s-a produs daune pe partea subacvatică a navei sau se suspectează o astfel de deteriorare, trebuie efectuată o examinare detaliată a navei cu ajutorul unui scafandru sau al unei macarale. Metoda de examinare va fi decisă de Vogue Yachting, iar Utilizatorul serviciului va fi taxat pentru costul procedurii.

7.     DEPOZIT

La preluarea navei, Utilizatorul Serviciului este obligat sa constituie  un depozit conform listei de prețuri actuale. Constituirea depozitului se poate face prin una dintre cele 4 alternative propuse:

 • varianta 1: depozit în numerar
 • varianta 2: depozit în numerar în procent de 30% + depozit cu cardul de credit pentru restul de 70%
 • varianta 3: depozit în numerar în procent de 50% + depozit cu cardul de credit pentru restul de 50%
 • varianta 4: asigurare depozit efectuată în biroul Vogue Yachting 8% cost valoare asigurare depozit nerambursabilă + 10% numerar franciza asigurare rambursabila + 15% numerar charter franciza rambursabilă

Toate sumele sunt returnabile, in afara de costul de asigurare depozit: 8%.  

Exemplu:

Varianta 4:

Daca, de exemplu, Utilizatorul Serviciului rezerva yachtul Nemo, depozitului va avea o valoare de 2000 euro. 8% reprezintă costul asigurării depozit si va avea o valoare de 160 euro. 10% numerar franciza asigurare – 200 euro. 15% reprezintă numerar charter franciza, care este 300 euro. Toate sumele vor fi returnate la sfârșitul sejurului, , in afara de costul de asigurare depozit – 8%. 

Toate depozitele constituite numerar sunt returnabile Utilizatorului Serviciului în cazul în care nava este returnată nedeteriorata, cu lista completă de inventar (Anexa 3), și la ora stabilită, cu condiția să nu existe reclamații terțe care vizează Utilizatorul Serviciului. Daca vor exista amenzi impuse Vogue Yachting în legătură cu utilizarea navei închiriate, acestea vor fi suportate de utilizator și deduse din depozit.

Utilizatorul serviciului va fi taxat pentru toate costurile care decurg din neglijență gravă și/sau pierderea echipamentului sau a uneia sau mai multor părți ale navei. Vogue Yachting va păstra suma echivalenta sau va debita valoarea din cardul de credit cu suma corespunzătoare  valorii reparației, achiziției și/sau achiziționării echipamentului sau a unei părți individuale a navei.

Cuantumul acestor valori corespunzătoare echipamentelor deteriorate sau pierdute se regăsește în Anexa 3, Anexa 4, la care se adaugă costuri suplimentare  legate de manopera, transport sau staționare, etc. În cazul în care valorile nu se regăsesc în Anexa 3, Anexa 4, cuantumul  valorii va fi stabilit de personalul Vogue Yachting.

Nu se accepta înlocuirea sau repararea echipamentelor pierdute sau deteriorate de către utilizator fără acceptul Vogue Yachting.

Dacă furnizarea serviciilor de cazare la bordul navei  a fost imposibilă din cauza unei daune/ pierderea navei/echipamentului, Vogue Yachting va păstra  suma depozitului corespunzătoare veniturilor pierdute în timpul reparației navei.

Utilizatorului serviciului va fi taxat cu întreaga valoare a depozitului dacă nava este utilizată în scopuri comerciale, scoală de navigație (skipper-training).

.    8.  ASIGURARE

Nava este acoperită de o asigurare de răspundere civilă și împotriva răspunderii terței persoane (asigurare obligatorie) și, de asemenea, de asigurare globală (Casco) până la valoarea înregistrată a navei (conform poliței de asigurare). Asigurarea Casco acoperă orice daune care depășesc suma depozitului, dar nu și daunele cauzate intenționat sau din neglijență gravă.

(Conform condițiilor companiei de asigurări) Vogue Yachting nu este responsabil pentru nici o pierdere și/sau daune aduse proprietății Utilizatorului serviciului, ale altor pasageri și membri ai echipajului sau ale proprietății altor persoane dispuse și depozitate pe navă sau în sediul Vogue Yachting. După ce a plătit avansul solicitat și a acceptat Condițiile generale, Utilizatorul serviciului renunță la orice cerere de despăgubire din partea Vogue Yachting legată de pierderea și/sau deteriorarea proprietății sale personale și/sau a altora. Bunurile personale ale echipajului nu sunt asigurate, de aceea se recomanda ca Utilizatorul Serviciului sa încheie o polița de asigurare separata in acest scop. Echipajul este asigurat. Accidentele la bordul navei și pierderea sau deteriorarea bunurilor personale sau a bagajelor nu sunt acoperite de asigurare. În cazul unei avarii mari în timpul prestării serviciilor de cazare, pentru care Utilizatorul Serviciului nu trebuie să suporte costurile (uzura normala și/sau suma depozitului este depășită), va trebui să obțină o permisiune (instrucțiuni) pentru reparație de la Vogue Yachting sau de la managerul bazei. În cazul unui accident de navă de mare amploare, precum și în cazul implicării altor nave, este necesar să se raporteze cazul la cel mai apropiat birou de căpitan de port și să ruleze un protocol (cursul evenimentelor, stabilirea daunelor) pentru asigurare, precum și să informeze Vogue Yachting despre accident.

 În cazul în care Utilizatorul Serviciului nu își îndeplinește toate aceste obligații, acesta poate fi taxat pentru toate daunele suferite. Pânzele și accesoriile necesare operațiunilor (parâme, scripete, winch, etc.) nu sunt asigurate, astfel încât Utilizatorul Service suportă toate costurile avariei pânzelor în totalitate. De asemenea, daunele motorului rezultate din lipsa uleiului din motor nu sunt acoperite de asigurare. Utilizatorul de service este obligat să verifice uleiul de motor.

Utilizatorul nu poate face Vogue Yachting răspunzător din punct de vedere legal pentru orice consecință care decurge din vina sau neglijența utilizatorului, care ar putea crea răspunderea Vogue Yachting față de terți. De asemenea, în acest caz, Vogue Yachting nu suportă nicio costuri judiciare, fie în țară, fie în străinătate.

    9. OBLIGAȚII UTILIZATORULUI SERVICIULUI

Utilizatorul serviciului este obligat și declară că va:

 • Furnizați Vogue Yachting o listă a echipajului care să conțină numele complete, datele și locurile de naștere, naționalitatea, tipul și numărul unui document de identificare valabil și numărul de licență al căpitanului de conducere a ambarcațiunii, cu cel puțin 1 săptămână înainte de începerea serviciului de cazare.
 • Aveți un pașaport valabil. Costul oricărei pierderi și furt de documente în timpul călătoriei va fi suportat de Utilizatorul Serviciului.
 • Studiați materialul tipărit disponibil pe vas.
 • Manevrează cu conștiință și cu atenție nava, inventarul și echipamentul și ține un jurnal de bord, și în special că nu va conduce nava sub influența alcoolului sau a narcoticelor, comportându-se responsabil din toate punctele de vedere.
 • Navigați în limitele apelor teritoriale ale Republicii Croația. Părăsirea mării teritoriale a Republicii Croația este posibilă exclusiv cu acordul scris anterior al Vogue Yachting.
 • Navigați numai în condiții meteorologice sigure și vizibilitate bună, evitând zonele clar periculoase, și nu navigați noaptea.
 • Reglați vela la circumstanțele atmosferice și la abilitățile echipajului și nu permiteți încărcarea inutilă a catargelor, velelor și frânghiilor.
 • Nu părăsiți portul sau ancorajul în cazul în care nava sau una dintre părțile sale vitale pentru navigarea în siguranță este defectă
 • Nu părăsiți portul dacă autoritățile portuare au interzis navigația, adică au emis o interdicție de plecare din port sau în caz de aprovizionare cu combustibil insuficient.
  • ESTE INTERZISA FOLOSIREA NAVEI IN SCOPURI COMERCIALE (SKIPPER TRAINING)
 • Nu utilizați nava în scopuri comerciale (transport de mărfuri sau persoane în vederea despăgubirii), pescuit profesional, școală de navigație sau activități similare.
  • Nu subînchiriați nava și nu împrumutați barca unei terțe părți.
  • Nu îmbarca mai multe persoane decât este înmatriculată nava și nu permiteți persoanelor care nu sunt menționate pe lista echipajului să rămână la bord.
  • Nu participați la regate sau curse de nave fără acordul prealabil al Vogue Yachting.
  • Să nu remorcheze o altă ambarcațiune și să ia toate măsurile de precauție posibile pentru a evita o situație care ar necesita remorcarea navei.
  • Sunt de acord că contractul de furnizare a serviciilor de cazare urmează să fie reziliat în cazul în care se stabilește că oricare dintre membrii echipajului a încălcat un regulament și/sau o lege valabilă a Republicii Croația și că, în acest caz, nava trebuie să fie la dispoziția Vogue Yachting, utilizatorul serviciului neavând dreptul la despăgubiri. Pe o notă separată, se stabilește că
 • liber de orice răspundere față de autoritățile statului; Utilizatorul serviciului este singurul răspunzător față de autoritățile statului pentru încălcările și/sau infracțiunile comise.
  • Să-și asume responsabilitatea și să compenseze toate costurile pentru Vogue Yachting, pentru care se stabilește că acestea au fost cauzate de acțiuni sau comisioane din partea Utilizatorului Serviciului și pentru care Vogue Yachting răspunde material și penal față de o terță parte.
  • Răspunderea Utilizatorului serviciului pentru încălcările reglementărilor de navigație și alte reglementări, care au fost comise în timpul serviciului de cazare, nu încetează odată cu încetarea serviciului de cazare (până la închiderea cazului).
  • În cazul unei avarii mari a navei, accident sau frânare, înregistrați cursul evenimentelor, notificați imediat Vogue Yachting, depuneți un raport de dezastru maritim la cel mai apropiat birou de căpitan de port și solicitați o verificare pentru acel eveniment de la căpitanul de port. , un medic sau o altă autoritate competentă.
  • Anunțați imediat Vogue Yachting în cazul oricărui defect al navei sau al echipamentului acestuia cauzat de uzura normală. Vogue Yachting este obligat să repare defecțiunea în termen de 24 de ore de la primirea notificării. În cazul în care Vogue Yachting remediază defecțiunea în termenul respectiv, Utilizatorul serviciului nu are dreptul la despăgubiri. Numerele de telefon de urgență pentru notificarea defecțiunilor pot fi găsite în documentația navei.
  • În cazul în care pagubele pentru care nava trebuie reparată într-un port sunt cauzate de Utilizatorul Serviciului, acesta nu are dreptul la o compensație bănească sau orice altă compensație pentru perioada de servicii de cazare irosită din cauza reparației. În cazul în care pagubele nu au fost cauzate de Utilizatorul Serviciului, acesta are dreptul la o despăgubire proporțională (baza proporțională). Nu este posibil nici un alt tip de compensare.
  • Dacă există îndoieli rezonabile că partea subacvatică a navei a fost deteriorată, nava trebuie dusă în cel mai apropiat port pentru a efectua o examinare subacvatică și scoateți nava din apă dacă este necesar. Toate costurile sunt suportate de Utilizatorul Serviciului.
  • Despăgubiți integral Vogue Yachting pentru orice daune cauzate de neglijența sau omisiunea Utilizatorului de servicii care nu este acoperită de asigurare și pentru care Vogue Yachting este responsabilă față de o terță parte.
  • În caz de dispariție a navei și a echipamentelor sale, incapacitatea de a naviga, confiscarea sau confiscarea navei sau interzicerea navigării de către autoritățile de stat sau o terță parte, Serviciul
 • Utilizatorul trebuie să notifice imediat autoritățile competente și Vogue Yachting și să solicite o copie a raportului de poliție.
  • Își asumă responsabilitatea deplină și exclusivă în cazul confiscării navei de către autoritățile competente, din cauza acțiunilor improprii sau ilegale (pescuit comercial, îndepărtarea antichităților de pe fundul mării…) întreprinse în timpul utilizării navei.
  • Fiți pe deplin responsabil pentru contaminarea mării în timpul umplerii rezervoarelor de combustibil sau aruncării gunoiului și a deșeurilor în afara locurilor desemnate.
  • Verificați zilnic nivelul uleiului din motor. Utilizatorul de service este răspunzător pentru daunele și pierderile cauzate de o cantitate insuficientă de ulei în motor.
  • Animalele de companie nu sunt permise la bordul navelor Vogue Yachting
  • Utilizatorul își asumă singura răspundere materială și penală pentru orice încălcare a obligațiilor asumate prin prezentul document.

.     10. PLÂNGERI

Fiecare Utilizator de Servicii are dreptul la o reclamație, dacă consideră că serviciile Vogue Yachting sunt incomplete și/sau de calitate scăzută. Utilizatorul serviciului poate solicita o rambursare proporțională, dar numai dacă la check-out este depusă o plângere scrisă cu toate documentele necesare anexate. O reclamație scrisă trebuie depusă cel târziu la check-out și semnată de ambele părți – de către Utilizatorul serviciului și de către un reprezentant Vogue Yachting; în caz contrar, Utilizatorul Serviciului nu va mai avea dreptul la o plângere cu privire la serviciu. Orice reclamații primite ulterior și cu documentație incompletă nu vor fi luate în considerare de Vogue Yachting. Vogue Yachting este obligat să furnizeze un răspuns scris la reclamația primită în termen de 14 zile de la primire. Vogue Yachting are dreptul de a amâna răspunsul cu încă 14 zile dacă colectează informații și verifică reclamațiile cu oamenii, direct sau indirect

implicat este nevoie. Suma maximă de despăgubire per reclamație se poate ridica la partea obiectată a serviciului și nu poate include serviciile care au fost deja utilizate sau prețul total al serviciului de cazare. Dreptul Utilizatorului de servicii la compensarea daunelor morale este exclus prin prezenta, cu condiția ca acesta să nu fi fost cauzat cu intenția Vogue Yachting. Dacă Utilizatorul de servicii a încheiat un contract de „last minute” (aranjament de ultim minut), Utilizatorul de servicii recunoaște toate riscurile care decurg dintr-un astfel de tip de serviciu. Acest tip de serviciu conține unele incertitudini care nu pot fi influențate de Vogue Yachting, iar utilizatorul serviciului a acceptat în primul rând acest serviciu din cauza prețului său favorabil. Prin urmare, nu are dreptul să se plângă la Vogue Yachting. Vogue Yachting nu poate fi făcut responsabil pentru eventualele condiții meteorologice nefavorabile, calitatea și temperatura apei mării, curățenia portului de agrement, porturile de destinație aglomerate și toate situațiile similare, la fel și evenimente care ar putea duce la nemulțumirea Utilizatorului Serviciului și care nu au legătură directă cu calitatea serviciului rezervat.

     11. ARBITRAJ

În cazul în care Utilizatorul Serviciului nu este mulțumit de decizia Vogue Yachting și nu poate ajunge la un acord pașnic și consensual cu Vogue Yachting, acesta are dreptul de a acționa în justiție. Toate eventualele litigii care nu sunt rezolvate pe cale pașnică vor intra sub jurisdicția

 instanța competentă din Split. Aceste Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile Republicii Croația. Modificările (modificările și completările) la aceste Condiții Generale sunt valabile numai în formă scrisă și cu acordul ambelor părți.

     11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Utilizatorul serviciului își împărtășește datele personale din proprie voință. Datele personale ale Utilizatorului Serviciului sunt necesare pentru procesul de realizare a serviciului solicitat. Datele vor fi utilizate pentru comunicare ulterioară între părți. Vogue Yachting este obligat să nu distribuie datele cu caracter personal ale utilizatorului în afara granițelor naționale sau să le transmită unei terțe părți, cu excepția scopului furnizării serviciului solicitat. Excepția de la distribuirea datelor cu caracter personal către terți este încheierea unei asigurări de anulare, asigurare de accident și boală, asigurare de deteriorare sau pierdere a bagajelor și asigurare voluntară de sănătate pe durata călătoriei și a șederii în străinătate. Dacă Utilizatorul serviciului încheie o poliță de asigurare, datele personale vor fi transmise companiei de asigurări corespunzătoare. Datele personale ale utilizatorului vor fi stocate într-o bază de date, conform deciziei conducerii privind modalitatea de colectare, prelucrare și stocare a date personale. Acceptând aceste Condiții Generale, Utilizatorul Serviciului este de acord că  datele sale personale pot fi utilizate pentru activitățile promoționale ale Vogue Yachting.

Anexa nr. 2: LISTA PRETURI

Lista de prețuri o puteți gasi aici.

Anexa nr. 3, 3a: INVENTAR

Anexa nr. 4: VALOAREA ECHIPAMENTELOR DEFECTE CARE NU SUNT INCLUSE IN ASIGURARE